Разработка дизайна и застройка стенда МЕГА и IKEA на фестивале Дни Швеции